Chính là Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh!

- Ở đây chắc là rất bí ẩn rồi.

Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh thầm nghĩ:

- Bây giờ truyền tin cho sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc, báo với họ là Ô Bành Xuân muốn tính độc chiếm huyết trì cao cấp.

Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh lấy ra một khối ngọc giản.

Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh nhanh chóng truyền tin:

- Lão Kình Ngư có đó không?

Đối tượng truyền tin là trưởng lão của Hổ Kình tộc. Trưởng lão của Hổ Kình tộc này xem như cùng thế hệ với Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh, cổ hủ sống mấy chục vạn năm, bối phận cao hơn cả tộc trưởng Hổ Kình tộc.

Chốc lát sau ngọc giản bên kia vang thanh âm:

- Lão mực, không ngờ ngươi chủ động liên lạc với ta. Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Nói đi, có chuyện gì!

Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh trầm giọng nói:

- Lão Kình Ngư, Thiên Ô tộc ta ra việc lớn!

- Ô Bành Xuân liên hợp với Thuần Nhân tộc giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân. Bây giờ Ô Bành Xuân trở thành tộc trưởng của Thiên Ô tộc, hắn muốn độc chiếm huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc. Hiện tại Ô Bành Xuân đã mang mấy người Thuần Nhân tộc vào trong huyết trì cao cấp, ngươi hãy mau thông báo cho tộc trưởng, đại trưởng lão của các ngươi. Nếu muộn thì sợ là năng lượng trong huyết trì cao cấp bị bọn họ tiêu hao hết!

Trưởng lão của Hổ Kình tộc ở bên kia giật mình kêu lên:

- Cái gì?

Trưởng lão của Hổ Kình tộc trầm giọng nói:

- Có chuyện như vậy? Lão mực, đa tạ ngươi nhắc nhở! Hay cho Ô Bành Xuân, hết sức to gan, ta lập tức báo cáo với tộc trưởng, đại trưởng lão! nguồn TruyenFull.vn

Trưởng lão của Hổ Kình tộc cảm ơn xong nghiêm túc nói:

- Lão mực, ngươi báo tin cho ta biết xem như ngươi coi trọng ta, nếu ngươi đã xem trọng Hổ Kình tộc ta thì chuyện qua đi hãy mang con cháu của ngươi tham gia vào Hổ Kình tộc ta đi. Hổ Kình tộc cho ngươi vị trí trưởng lão, hậu đại của ngươi có đãi ngộ ngang với con cháu Hổ Kình tộc!

Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh mừng rỡ nói:

- Lão Kình Ngư, đa tạ ngươi có lòng!

Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh biết bây giờ Thiên Ô tộc chỉ còn mỗi tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh, lần này lão cáo mật, sau khi sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc giết chết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thì Thiên Ô tộc sẽ suy sụp, khi đó Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh cũng không có kết quả tốt.

Bây giờ trưởng lão của Hổ Kình tộc làm ra bảo đảm thì Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chinh rất vui mừng.

- Không nói nữa, ta đi báo cho tộc trưởng, đại trưởng lão.

Trưởng lão của Hổ Kình tộc nói xong chấm dứt liên lạc.

Hổ Kình tộc.

Nơi Hổ Kình tộc cư trú là dưới biển, dãy cung điện cực kỳ sâu nơi đáy biển. Trong dãy cung điện to lớn là nơi tộc trươngr Hổ Kình tộc ở lại. Tộc trưởng Hổ Kình tộc có tên là Kinh Đông Lộ, cường giả tu vi đẳng cấp thất tinh, coi như đệ nhị cường giả trong Hổ Kình tộc.

Đệ nhất cường giả Hổ Kình tộc là đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết là võ si, trừ võ học ra không có hứng thú với thứ khác.

Vốn nên là Kinh Đông Huyết làm tộc trưởng của Hổ Kình tộc, sau này gã đi vào cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, viện cớ trùng kích đẳng cấp thần vương không muốn quản lý chuyện thế tục nên chuyển ngôi tộc trưởng cho Kinh Đông Lộ. Bình thường đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết tiềm tu trong tộc.

Giờ phút này, trong cung điện tộc trưởng, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhíu mày nói:

- Cái gì?

- Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết rồi?

- Ô Bành Xuân cấu kết với Thuần Nhân tộc muốn độc chiếm huyết trì cao cấp?

Mới nãy trưởng lão của Hổ Kình tộc truyền tin cho tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ thầm nghĩ:

- Phải báo việc này cho tộc trưởng hay trưởng lão năm chủng tộc biết. Hay cho Ô Bành Xuân cả gan làm loạn, cho rằng hắn và Thuần Nhân tộc có thể ngăn cản sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc ta công phạt sao? Thật là người si nói mộng, ếch ngồi đáy giếng! Ưm, lần này liên lạc với tộc trưởng, đại trưởng lão các tộc khác, ít nhất tụ tập bảy, tám cường giả đẳng cấp thấp tinh đi đối phó Ô Bành Xuân của Thiên Ô tộc và tộc nhân Thuần Nhân tộc!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ là cường giả đẳng cấp thấp tinh nên cực kỳ cẩn thận.

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân và Thuần Nhân tộc cấu kết giết chết được tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, hiển nhiên thực lực của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân và bên Thuần Nhân tộc không yếu. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ không sợ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, muốn không có chuyện gì ngoài ý muốn, đối phó với tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ thì phải triệu tập nhiều cường giả đẳng cấp thấp tinh.

Mặc dù tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ mới mắng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là người si nói mộng, ếch ngồi đáy giếng nhưng gã biết Ô Bành Xuân tuyệt đối không ngu ngốc.

Ô Bành Xuân là cường giả chi thứ của Thiên Ô tộc, có thể tu luyện đến đẳng cấp thất tinh còn bắt chặt cơ hội thiết kế giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, cuối cùng ngồi trên vị trí tộc trưởng Thiên Ô tộc, rõ ràng Ô Bành Xuân không phải đồ ngốc, tuyệt đối thông minh.

Cực kỳ thông minh.

Bây giờ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân liên hợp với Thuần Nhân tộc muốn độc chiếm huyết trì, tuyệt đối không phải bốc đồng.

Tất nhiên tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã trải qua đắn đo rồi.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ có điều nghi ngờ.

- Ô Bành Xuân kia và cường giả Thuần Nhân tộc không lẽ có nắm chắc ngăn cản cường giả đẳng cấp thấp tinh sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc công phạt?

Mặc kệ như thế nào, Thiên Ô tộc độc chiếm huyết trì cao cấp không phải là việc riêng của Hổ Kình tộc, liên quan đến mấy chủng tộc khác, họ cũng nên ra tay. Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết biết chỉ mình Hổ Kình tộc muốn đối phó Thiên Ô tộc, Thuần Nhân tộc cũng có mạo hiểm nhất định.

Giết chết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, cường giả Thuần Nhân tộc, cuối cùng là sáu đại hình chủng tộc Bán Thần Thú tộc phân chia.

Chia ích lợi thì cũng phải chia mạo hiểm.

- Báo cho năm chủng tộc!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ không có lập tức hành động mà đi liên hệ với tộc trưởng năm chủng tộc, các tộc trưởng, đại trưởng lão cường giả đẳng cấp thấp tinh khác.

- Ngao Hoang Đồ, ngươi có biết Thiên Ô tộc xảy ra không?

- Âu Bằng Phi mau nhận tin đi, Thiên Ô tộc xảy ra việc lớn, huyết trì có nguy hiểm!

- Ngưu Chi Lam, Thiên Ô tộc muốn độc chiếm huyết trì cao cấp!