Vô Tận Thần Công

Chương807: Lại chờ hai ngày! (2)Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhanh chóng báo tin cho năm chủng tộc việc xảy ra với Thiên Ô tộc.

- Cái gì?

- Ô Bành Xuân này to gan quá!

- Lão Kinh, ngươi chờ chút, ta lập tức truyền tống vào cung điện đáy biển của ngươi! Sáu chủng tộc chúng ta bàn cách!

- Chúng ta lập tức chạy đến ngay!

Cường giả đẳng cấp thấp tinh mấy chủng tộc nhận tin lập tức vội vàng đi cung điện đáy biển của Hổ Kình tộc.

Chỉ nửa canh giờ sau cung điện dưới đáy biển, nơi tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ cư ngụ tụ tập bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh. Trong đó trừ tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ ra, có một cường giả Hải Xà tộc thực lực là đẳng cấp thất tinh cao giai. Hai nữ nhân Thiên Âu tộc, tu vi đẳng cấp thất tinh trung giai. Một cường giả Thần Ngưu tộc, đẳng cấp thất tinh trung giai. Hai cường giả Kim Thử tộc một là đẳng cấp thất tinh trung giai, một là đẳng cấp thất tinh đê giai. Cộng với tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ là bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh.

Nhiều cường giả đẳng cấp thấp tinh tụ tập lại, nếu Hư Không Võ Thánh bình thường biết chắc sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm.

Trong Thiên Thánh giới thì đẳng cấp thất tinh xem như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, chín mươi phần trăm Hư Không Võ Thánh cả đời không thấy một cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ chủ trì cuộc họp:

- Các vị, việc Ô Bành Xuân của Thiên Ô tộc làm hoàn toàn là không nhìn sáu chủng tộc chúng ta, sáu chủng tộc ta không nên bỏ qua!

- Ô Bành Xuân chỉ có tu vi đẳng cấp thất tinh sơ giai, không đáng lo.

- Lần này Ô Bành Xuân liên hợp với Thuần Nhân tộc giết chết Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân đẳng cấp thất tinh cao giai, xem như là sử dụng một ít thủ đoạn tập kích đê tiện, nhưng trong Thuần Nhân tộc ít nhất có một cường giả là đẳng cấp thất tinh trung giai hay thậm chí là cao giai, không dễ đối phó.

- Chúng ta phải làm ra phản ứng, nếu xuất động ít cường giả đẳng cấp thấp tinh thì e rằng vô hiệu.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trầm giọng nói: nguồn TruyenFull.vn

- Bởi vậy ta thông báo cho mọi người, sáu chủng tộc chúng ta cố gắng điều động mọi cường giả đẳng cấp thấp tinh cùng nhau giết chết Ô Bành Xuân, cùng với cường giả Thuần Nhân tộc!

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, cường giả Thuần Nhân tộc giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ cảm thấy không phải ngay mặt giết.

Trong tình huống đánh nhau ngay mặt thì dù cho thực lực kém cỏi, cường giả đẳng cấp thấp tinh muốn trốn tất nhiên là rất khó bị giết. Bình thường cường giả đẳng cấp thấp tinh chết do bị ám sát tập kích, không kịp chạy trốn. Huống chi có nội gian tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ cảm thấy tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết là vì bị tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ám sát.

Vì vậy sức chiến đấu của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, cường giả Thuần Nhân tộc không quá mạnh. Đương nhiên cũng không có khả năng quá yếu.

Tổng cộng ba cường giả đẳng cấp thấp tinh, có một, hai cường giả đẳng cấp thấp tinh cao giai thì đáng tin hơn.

Cường giả Hải Xà tộc lên tiếng:

- Lão Kinh, bây giờ bảy người chúng ta tụ tập chẳng lẽ vẫn không đủ sao?

Cường giả của Hải Xà tộc tên là Ngao Hoang Đồ, tu vi đẳng cấp thất tinh cao giai, là tộc trưởng của Hải Xà tộc.

Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ có tu vi đẳng cấp thất tinh cao giai, thực lực mạnh nhất trong bảy người nên ăn nói phách lối.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ liếc tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ:

- Ngay mặt đánh thì đủ rồi.

- Nhưng bảy người chúng ta liên hợp, muốn trăm phần trăm giết Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ thì rất khó khăn. Ô Bành Xuân dám vào huyết trì cao cấp đương nhiên đã chuẩn bị ứng đối với chúng ta. Nói không chừng Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ sớm bày đại trận bên ngoài huyết trì cao cấp, ngăn cản chúng ta năm ngày. Chờ bọn họ hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, lập tức trốn ngay. Tuy chúng ta người đông thế mạnh nhưng chưa chắc giữ chân bọn họ được.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nói:

- Còn về sự chết sống của Thiên Ô tộc sợ là Ô Bành Xuân không cần quan tâm.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ tiếp tục bảo:

- Lần này chúng ta kéo ít người đi, một là không công phá đại trận phòng hộ của họ được, hai là không lấy mạng chúng được. Chờ bọn họ hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, vỗ mông rời đi thì dù chúng ta diệt toàn Thiên Ô tộc lại có ích gì?

Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ sắc mặt âm trầm nói:

- Ô Bành Xuân có ý định này sao?

Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ nói:

- Tiếc là đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Hải Xà tộc ta đang bế quan, đến phút mấu chốt nên không thể quấy rầy bọn họ. Nếu không thì Hải Xà tộc ta có thể xuất động ba cường giả đẳng cấp thấp tinh rồi.

- Một vị trưởng lão của Thiên Âu tộc ta cũng đang bế quan tiềm tu.

Tộc trưởng của Thiên Âu tộc là một thiếu phụ, tên là Âu Thiên Ngưng, tên là tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng mang theo trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao đến, hai người đều là đẳng cấp thất tinh trung giai.

Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam lên tiếng:

- Tộc trưởng của Thần Ngưu tộc ta hiện nay cũng là bế quan tiềm tu, tộc trưởng ta là đỉnh đẳng cấp thất tinh đang là phút mấu chốt trùng kích cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, sợ là không tiện quấy rầy.

Nghe trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam nói, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao giật mình kêu lên:

- Ngưu Chi Sơn sắp trùng kích cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh?

Vốn Thần Ngưu tộc có hai cường giả đẳng cấp thấp tinh mà giờ chỉ một mình trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam đẳng cấp thất tinh trung giai đến làm người ta hơi bất bình. Giờ đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao nghe trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam nói tộc trưởng của Thần Ngưu tộc sắp trùng kích cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh thì không dám nói gì nữa.

Tộc trưởng của Kim Thử tộc xua tay nói:

- Hai người trong Kim Thử tộc ta đều đến. Đại trưởng lão vân du bốn biển, nói không chừng đang trong bí địa hiểm cảnh nào đó, chúng ta không dám quấy rầy.

Tộc trưởng của Kim Thử tộc có tên là Kim thiên Lai, tu vi đẳng cấp thất tinh trung giai. Gã mang theo trưởng lão tên là Kim Khai Lai, tu vi đẳng cấp thất tinh đê giai.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhíu mày nói:

- Nên đến đều đến, còn không thể tới thì...