Vô Tận Thần Công

Chương810: Ở trước mặt các ngươi bóp nát người của các ngươi (2)Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ khó chịu nói:

- Sa Ngũ chậm quá, không lẽ phải chờ thêm bảy ngày nữa cho tròn mười ngày hắn mới chịu xuất quan?

Trưởng lão của Tử Sa tộc, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh lên tiếng:

- Kinh tộc trưởng, tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ ta lần này bế quan tu luyện là để bước vào đẳng cấp thần vương. Theo tộc trưởng nói thì lần này đã tới ngưỡng cửa đẳng cấp thần vương rồi. Đẳng cấp thần vương cao thâm khó dò, lấy thiên phú của tộc trưởng tộc ta phải dò cẩn thận. Nói từ hai đến mười ngày xuất quan, không chừng phải chờ đến mười ngày.

Bình thường tại Thiên Thánh giới, một số võ giả bế quan tu luyện hay đột phá, trước khi tu luyện có thể biết cần thời gian bao lâu mới xong.

Có thể ước chừng thời gian ngắn nhất hay dài nhất là bao lâu.

Bình thường siêu cấp thời gian có thể đột phá trong thời gian ngắn nhất. Như một siêu cấp thiên tài từ đẳng cấp tứ tinh bước vào đẳng cấp ngũ tinh, trước khi bế quan dự tính một năm đến ba năm, thường chỉ cần một năm là đột phá.

Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ tuyệt đối xem như siêu cấp thiên tài.

Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ nói lần này bế quan từ hai đến mười ngày có thể xuất quan, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cho rằng gã chỉ cần hai, ba ngày là xong. Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai không biết lần này tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ đã đi đến ngưỡng cửa đẳng cấp thần vương.

Đẳng cấp thần vương là cảnh giới như thế nào?

Cường giả có thể đi vào đẳng cấp thần vương tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa phải có kỳ ngộ rất tốt. Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ xem như là siêu cấp thiên tài, nhưng trước đẳng cấp thần vương thì thiên phú của gã không là gì.

Có thể nói thiên phú của ai trước đẳng cấp thần vương không là gì cả.

Dù là nguyên tố chi tử của bảy loại nguyên tố, ức vạn năm qua chỉ có vài thiên tài đếm trên đầu ngón tay nhưng không dám nói nhất định đi vào đẳng cấp thần vương, thường chỉ ngừng bước tại đẳng cấp thất tinh.

Muốn ỷ vào thiên phú trong thời gian ngắn nhất hai ngày xuất quan là không thể.

Trong vòng mười ngày xuất quan, mò đến ngưỡng cửa đẳng cấp thần vương thì tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ đã rất thỏa mãn rồi.

- Sa Ngũ sắp xông đẳng cấp thần vương?

- Đẳng cấp thần vương làm gì dễ trùng kích như vậy? Hắn muốn xuất quan trong ba, năm ngày là không thể nào!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trầm giọng nói:

- Không đợi kịp!

- Còn chờ nữa thì năng lượng trong huyết trì cao cấp sẽ bị Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ hấp thu hết.

- Khi đó đã muộn rồi.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhanh chóng quyết định:

- Các vị, bây giờ chúng ta xuất phát, đi Thiên Ô quần đảo giết Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ cường giả đẳng cấp thấp tinh! truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Được!

- Bây giờ đi!

Sáu cường giả đẳng cấp thấp tinh tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cùng đứng dậy, theo tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ xuất phát đi Thiên Ô quần đảo.

Vù vù vù vù vù!

Tốc độ của bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cực nhanh, mau chóng xông ra tới truyền tống trận trong dãy cung điện đáy biển.

Thiên Ô quần đảo.

Trong truyền tống trận lóe bảy luồng sáng, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai xuất hiện.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ xuất hiện trong truyền tống trận, lạnh lùng quát:

- Ô Bành Xuân, ngươi dám từ bỏ liên minh bảy chủng tộc ta, muốn độc bá huyết trì? Mau mau đi ra chịu chết đi! Nếu ngươi đi ra thì Kinh Đông Lộ ta làm chu cho ngươi cái chết sảng khoái, tha thứ Thiên Ô tộc của ngươi, để Thiên Ô tộc trở thành chủng tộc phụ thuộc cho sáu chủng tộc. Nếu không thì Ô Bành Xuân ngươi chết chắc, Thiên Ô tộc sẽ bị chúng ta tiêu diệt hết, không còn một tộc nhân nào!

Sóng âm cuồn cuộn lan khắp Thiên Ô quần đảo.

- Cái gì? Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ đến rồi!

- Là siêu cấp cường giả của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc! Cao thủ đẳng cấp thất tinh!

- Là ai truyền tin tộc trưởng muốn độc chiếm huyết trì cao cấp cho năm hcugnr tộc này biết?

- Khốn kiếp!

Trên Thiên Ô quần đảo, một số trưởng lão cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp ngũ tinh, cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh đều nghe thấy giọng của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ.

Bọn họ phát hiện đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai đến rồi.

Tuy nhiên một số người này không ra mặt.

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai là bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh. Gần như có thể nghiền nguyên Thiên Ô tộc mười lần. Cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh có ai dám ló mặt ra đối đầu với đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai? Có thể nói ai dứng ra là người đó khinh thường bảy cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

Chỉ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mới có tư cách đáp lời.

Trong huyết trì cao cấp, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã sớm nghe thấy giọng của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, nhướng mày nói:

- Đám Kinh Đông Lộ đã đến rồi?

- Kinh Đông Lộ, ngươi dám uy hiếp ta?

- Hừ! Đám Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân sợ sáu chủng tộc các ngươi nhưng Ô Bành Xuân ta thì không để các ngươi vào mắt! Bây giờ ta đang ở trong huyết trì cao cấp tẩy lễ, các ngươi có ngon thì qua đây đi!