Vô Tận Thần Công

Chương811: Nghiền nát cường giả Thần Ngưu tộcGiọng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân truyền ra xa.

- Quả nhiên ở trong huyết trì cao cấp.

- Đi!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai lắc người mang theo tiếng sấm trong phút chốc xuất hiện bên ngoài cung điện huyết trì.

- Phá mở đi!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhích người biến thành con cá voi to khổng lồ đụng mạnh vào, đụng sập một nửa cung điện huyết trì. Ngay sau đó, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ biến trở về hình người cùng sáu cường giả đẳng cấp thấp tinh khác đứng trong cung điện huyết trì sụp đổ một nửa.

- A? Là các trưởng lão của sáu chủng tộc chúng ta!

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai vào trong cung điện, ánh mắt đầu tiên thấy sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị Dương Thạc trói buộc trong nguyên tố loạn lưu bảy sắc.

- Những trưởng lão này bị trói? Cứu họ ra đi! Ưm, bí pháp trói buộc thật quái dị, ẩn chứa bảy loại nguyên tố khác nhau? Hừ, bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh chúng ta mỗi người ít nhất lĩnh ngộ hai loại nguyên tố áo nghĩa đến mười phần, muốn phá bí pháp trói buộc rất đơn giản.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ quát to:

- Phá cho ta!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ cùng mấy cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh khác phá bí pháp trói buộc bảy sắc của Dương Thạc.

Bảy cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh lĩnh ngộ nguyên tố áo nghĩa rất thâm sâu, có lẽ chưa ai lĩnh ngộ hết bảy loại nguyên tố nhưng mỗi người bình quân lĩnh ngộ hai, ba loại nguyên tố áo nghĩa. Bảy người thêm vào, vứt bỏ những nguyên tố áo nghĩa trùng hợp, bảy loại nguyên tố kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi đều được lĩnh ngộ sâu.

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai phá bí pháp trói buộc Dương Thạc chưa rành thì rất đơn giản.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai hành động, bí pháp trói buộc bị phá hỏng.

Thân hình sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc hiện ra.

- A? Không nhúc nhích?

Mắt sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc ngơ ngác, đứng im như tượng.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ hừ lạnh một tiếng:

- Đây là bị trói thần hồn.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trầm giọng nói:

- Chúng ta liên hợp giải phong thần hồn cho sáu người. Không thể trơ mắt nhìn trưởng lão của sáu chủng tộc chúng ta bị người Thiên Ô tộc khi dễ.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ chuẩn bị cùng sáu cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh ra tay giải phong cho thần hồn của sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc.

Không đợi bọn họ hành động, một thanh âm lạnh băng truyền hướng huyết trì cao cấp:

- Không thể bị Thiên Ô tộc khi dễ?

- Kinh Đông Lộ, Thuần Nhân tộc ta và Thiên Ô tộc mướn khi dễ ai thì ăn hiếp ngươi đó! Chỉ bằng vào ngươi muốn giải cứu sáu người này thì không có cửa đâu!

- Ta chẳng những khi dễ người của sáu chủng tộc ngươi ở Thiên Ô quần đảo còn muốn tại trước mặt bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh các ngươi giết sáu người này! Dương Thạc ta muốn nhìn xem người ta muốn giết thì bảy người các ngươi dựa vào cái gì, có bản lĩnh gì ngăn được ta!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một thủ ấn to lớn từ trong nguyên tố bảy sắc bao phủ bên ngoài huyết trì cao cấp duỗi ra, hướng tới sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc ở trước mặt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai.

- Nguy rồi!

- Ra tay ngăn cản tiểu tử này!

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai biến sắc mặt, ra tay đánh vào đại thủ ấn của Dương Thạc, định ngăn cản hắn giết sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm! Nguồn tại http://Truyện FULL

Bảy cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh vội vã đánh ra một kích vào đại thủ ấn.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

khiến đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai không ngờ là công kích của họ đánh vào đại thủ ấn không lay động được chút nào, thế đi không giảm đến trước mặt sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc nhẹ nhàng chộp bắt lấy sáu người, bóp chặt. Bùm bùm, sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị đại thủ ấn công kích bị bóp nát, thành đống thịt có khí huyết vô cùng tinh thuần.

- Tiểu tử ngươi dám!

- Khốn kiếp!

Mắt thấy đại thủ ấn của Dương Thạc duỗi ra bóp nát sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc trước mặt bảy cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai biến sắc mặt, biểu tình cực kỳ khó xem, tức giận quát mắng.