Vô Tận Thần Công

Chương812: Nghiền nát cường giả Thần Ngưu tộc (2)Giờ phút này, hành động của Dương Thạc rõ ràng là tát mặt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai.

- Trở về cho ta!

Đại thủ ấn của Dương Thạc bóp nát thân thể sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc đẳng cấp lục tinh. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh lắc người, bùm một tiếng biến thành con bò màu đen to khổng lồ, nguẩy đầu, hai sừng to đâm vào đại thủ ấn của Dương Thạc.

Bùm bùm mấy tiếng, đại thủ ấn Dương Thạc phát ra vỡ nát.

- Bảo vệ!

Cùng lúc đó, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ vung một tay lên, một bức tranh cực kỳ to xuất hiện trong tay của gã. Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ quăng bức tranh to khổng lồ ra phủ trên đống thịt sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị bóp nát, bảo vệ hoàn toàn.

Vù vù vù vù vù!

Bức tranh to lớn tỏa ánh sáng xanh beiecs.

Bức tranh vẽ biển rộng mênh mông ovo ngần màu lam như có thể hấp thu tất cả. xem tại TruyenFull.vn

Thấy tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ lấy ra Đại hải vô lượng đồ thì tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ mừng rỡ.

- Đại hải vô lượng đồ? Hấp thu tất cả công kích dưới đẳng cấp thất tinh. Hay, Hoang Đồ huynh, ngươi bảo hộ thân thể sáu vị trưởng lão, còn thần hồn thì để ta gom cho!

Sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị Dương Thạc bóp nát.

Nhưng sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc rốt cuộc là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh, đẳng cấp diễn hóa huyết nhục rất cao, dù bị bóp nát thì sự sống không hoàn toàn đánh mất.

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai ra tay bảo vệ đoàn thịt, thần hồn của sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc, vậy mới có thể bảo vệ sinh mạng của họ.

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai không để vào mắt sinh mạng của sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc đẳng cấp lục tinh.

Nếu sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị Dương Thạc giết trước mặt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai thì...

Là tát mặt rồi!

Loại tình huống này tuyệt đối không cho phép phát sinh!

Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ vẻ mặt kiêu ngạo trầm giọng nói:

- Kinh Đông Lộ, các ngươi hãy mau ra tay lấy thần hồn của sáu trưởng lão đi. Thân thể sáu trưởng lão thì giao cho ta!

- Tốt!

- Hãy xem hộ hồn chi kính của ta, thu!

- Chúng ta cũng đến, hồn chi dực pháp, thu lấy!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ lấy ra một miếng kính nhỏ như tia chớp hành động, thu ba thần hồn bềnh bồng giữa không trung của sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao cũng thi triển ra thần hộ mệnh hồn bí pháp hấp thu thần hồn của hai trưởng lão khác.

Thần hồn của trưởng lão cuối cùng được tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai dùng pháp khí như bình rượu nhỏ lấy đi.

Tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai liếc hộ hồn chi kính trong tay tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, vẻ mặt khát khao:

- Hay cho hộ hồn chi kính, Kinh Đông Lộ, hộ hồn chi kính của ngươi đã tế luyện đến pháp khí đẳng cấp thất tinh sơ giai rồi? Sưu hồn hồ của ta không sánh bằng hộ hồn chi kính của ngươi.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ hơi kiêu ngạo nói:

- Có thể lấy thần hồn của sáu trưởng lão chúng ta, đủ rồi.

Đang lúc Lôi kiếp đắc chí thì Dương Thạc trong huyết trì cao cấp lạnh lùng nói:

- A? Thần hồn của sáu trưởng lão này là các ngươi muốn lấy liền lấy được sao?

- Không thể nào!

- Ta giết hết thần hồn của sáu trưởng lão.

Dương Thạc chậm rãi nói:

- Không chừa một tên!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ngay sau đó, hai thần hồn của trưởng lão đẳng cấp lục tinh được hồn dực chi pháp của tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao bao bọc chợt nổ tung. Trong tiếng nổ, thần hồn hai trưởng lão cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh biến thành hai đồ án âm dương ngư nho nhỏ, một nửa là quang minh nguyên tố, một nửa là hắc ám nguyên tố, chính là Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc nghiền nát thần hồn hai trưởng lão. Hai tiếng nổ vang lên, hồn dực chi pháp của tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao cũng bị nghiền.

Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao biến sắc mặt nói:

- Đây là công kích gì vậy?

Lúc trước Dương Thạc dùng năng lượng nguyên tố bảy sắc phong thần hồn của sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc.

Năng lượng nguyên tố bảy sắc bám vào mặt ngoài thần hồn sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Bây giờ tuy thần hồn của sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc được đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai lấy đi nhưng năng lượng nguyên tố bảy sắc còn đó. Nay năng lượng nguyên tố bảy sắc bùng phát ra, trực tiếp chuyển hóa thành quang minh hắc ám nguyên tố năng lượng, hình thành Quang ám nguyên tố niễn luân dễ dàng nghiền nát thần hồn hai trưởng lão đẳng cấp lục tinh, bao gồm hồn dực chi pháp của tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao cũng bị nghiền.