Vô Tận Thần Công

Chương813: Nghiền nát cường giả Thần Ngưu tộc (3)- Nguy rồi!

Giây sau, tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhìn hướng Hộ hồn chi kính của mình.

Trên mặt kính bóng loáng của Hộ hồn chi kính vốn có ba lũ phồn phách bay đi, chính là ba trưởng lão. Giờ phút này, nghe tiếng bùm bùm, thần hồn của ba trưởng lão biến thành ba âm dương đồ án không ngừng xoay chuyển, sắp làm vỡ Hộ hồn chi kính của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ. Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Hộ hồn chi kính là pháp khí đẳng cấp thất tinh, ba Quang ám nguyên tố niễn luân không thể hủy đi nó, xoay chuyển trong mặt kính một lúc sau bùm bùm tan biến.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Sưu hồn hồ của tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai chỉ là pháp khí đẳng cấp lục tinh nên sao chống được Quang ám nguyên tố niễn luân đẳng cấp thần vương? Vang vài tiếng nổ tung tóe.

- Khốn kiếp!

Tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai lắc người nhanh chóng chạy ra xa mấy chục dặm, tránh đi Quang ám nguyên tố niễn luân nổ tạo thành lực xung kích.

Tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai lớn tiếng hét chói tai:

- Tiểu tử Thuần Nhân tộc, ngươi dám giết trưởng lão của sáu chủng tộc ta?:

Sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc vốn đã được đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai qua cơn giật mình vội cứu lại, không ngờ giây lát sau Dương Thạc dùng Quang ám nguyên tố niễn luân giết chết. Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai rất tức giận.

Dương Thạc trầm giọng nói:

- Các ngươi dám đến Thiên Ô quần đảo của ta thì ta không thể diệt người của các ngươi sao?

- Đừng nói là đám con kiến đẳng cấp lục tinh, dù là các ngươi thì Dương Thạc ta muốn giết liền giết.

- Dương Thạc?

- Muốn giết liền giết?

- Hay nha tiểu tử, để coi ngươi có bản lĩnh đó không!

- Oanh kích trận pháp ngoài huyết trì cao cấp này đi, túm tiểu tử đó ra!

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai tức giận nhích người đánh ra công kích mạnh nhất của minh vào mê trận bảy sắc bên ngoài huyết trì cao cấp.

Mặc dù Dương Thạc giết sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc trước mặt nhưng đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai quá tức giận không cho rằng thực lực của hắn vượt xa họ. Dù sao cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh chỉ là con kiến với họ, cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh chiến đấu hơi phát ra chút dư âm là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh sẽ chết ngay.

Tuy đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai là bảy cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh nhưng chưa chắc bảo hộ được sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. giống như một người muốn giẫm chết một con sâu, bảy người có bảo vệ con sâu cỡ nào cũng bất lực. Dương Thạc giết sáu cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc trước mặt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai không đại biểu thực lực của hắn mạnh hơn bọn họ.

Huống chi đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai người đông thế mạnh, đâu sợ mỗi mình Dương Thạc Thuần Nhân tộc?

- Mở ra!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Thật nhiều công kích đánh vào mê trận bảy sắc bên ngoài huyết trì cao cấp.

Mê trận bảy sắc bên ngoài huyết trì cao cấp lắc lư dữ dội.

- Nguy rồi!

Trong huyết trì cao cấp, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh bị chấn động thì biến sắc mặt. Khóe môi hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào tràn máu, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc hộc ngụm máu.

Dương Thạc ở trong huyết trì cao cấp biến sắc mặt nói:

- Mê trận bảy sắc chỉ là mê trận, không phải trận pháp phòng ngự. Bảy cường giả đẳng cấp thấp tinh cùng oanh kích mê trận bảy sắc, nó không chịu nổi. Đám người Nhân Hoàng, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là cường giả đẳng cấp lục tinh bị lan đến, chịu trọng thương.

Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh, thực lực chỉ như con kiến với cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

Trong lúc đánh nhau đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bị lan đến thì sẽ nguy hiểm sinh mạng.

- Không thể mặc kệ bọn họ công sát nữa!

- Thôi được, ta tạm dừng hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp. Giết mấy cường giả đẳng cấp thấp tinh rồi tính.

Giờ phút này, Dương Thạc không do dự lắc người, vài tiếng nổ vang lên, alo ra khỏi huyết trì cao cấp. Dương Thạc xuyên qua mê trận bảy sắc đến trước mặt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai.

- Ra rồi?

- Tiểu tử kia rốt cuộc ra!

- Giết nó!

Thấy Dương Thạc đi ra, mắt đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai sáng lên, phát ra công kích mạnh nhất của mình đối phó Dương Thạc.