Vô Tận Thần Công

Chương815: Ba phân thân giết sáu cường giả (2)Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ há to mồm, một đoàn sáng lam oanh kích hướng Dương Thạc, là bí pháp thiên phú của Hổ Kình tộc, tuyệt chiêu công kích thủy thuộc tính.

Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao phát ra từng năng lượng công kích như cánh chim tập sát Dương Thạc.

Trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai há to mồm phát ra sóng âm công kích.

Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ phun nọc đồng rắn đen.

Đây chỉ là công kích thân thể của đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai. Sáu cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh phát ra công kích thần hồn của mình, sáu năng lượng mạnh mẽ tấn công đầu Dương Thạc.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Công kích thần hồn thi nhau nhập vào trán Dương Thạc.

Dương Thạc không hề nhíu mày nói:

- Chỉ có chút uy lực thế thôi sao?

Công kích thần hồn này không phá được phòng ngự Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc. Quang ám nguyên tố niễn luân không phải là bí pháp công kích, nó là bí pháp phòng ngự thân thể, thần hồn. Những cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh không thể công phá bí pháp cấp thần vương.

Ngay sau đó, Dương Thạc vung một tay lên, năng lượng quang ám bùng phát, Quang ám nguyên tố niễn luân đường kính mười trượng xuất hiện trước mặt hắn, bao bọc lấy hắn. Năng lượng công kích thân thể của đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai đánh vào Quang ám nguyên tố niễn luân.

Phập! Phập! Phập! Phập! Phập!

Những công kích này đều bị Quang ám nguyên tố niễn luân nghiền nát, hóa thành quang minh nguyên tố, hắc ám nguyên tố căn nguyên nhất dung nhập vào Quang ám nguyên tố niễn luân của Dương Thạc.

- Cái gì? Không có chút hiệu quả?

Mắt thấy cực kỳ nhẹ nhàng ngăn cản sáu người oanh sát, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai biến sắc mặt.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ rống to:

- Dương Thạc này có tu vi ít nhất là đỉnh đẳng cấp thất tinh, thậm chí rất có thể là cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh! Không thể đối địch được, trốn mau!

Trốn!

Công kích không có hiệu quả liền chạy trốn.

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh, không ai dây dưa chậm chạp. Công kích của họ không tạo thành chút tổn thương cho Dương Thạc, đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai không thể ngăn công kích từ hắn. Giờ không trốn thì làm sao bây giờ?

Vù vù vù vù vù! Truyện được copy tại Truyện FULL

Đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai lao nhanh bỏ chạy.

- Muốn đi sao? Không dễ vậy đâu.

Lòng Dương Thạc máy động.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Nguyên tố loạn lưu bảy sắc nhanh chóng xuất hiện hình thành mê trận giam cầm đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

- Không thể nào giam giữ chúng ta được!

- Đi!

Phành phạch!

Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao biến thành chim hải âu to lớn đập cánh chấn vỡ mê trận nguyên tố loạn lưu bảy sắc chạy trốn ra ngoài.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ hóa thành hổ kình to lớn người bắn ra từng cột nước đánh loạn nguyên tố loạn lưu bảy sắc, cũng trốn ra.

Mặt ngoài tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ phủ độc tố đen, nguyên tố loạn lưu bảy sắc tiếp xúc với độc tố liền mất hiệu lực.

Trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai thì chui xuống lòng đất chạy trốn.

- Cường giả đẳng cấp thấp tinh có thủ đoạn nhiều thật.

- Tiếc rằng không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta!

Giờ phút này, Dương Thạc hừ lạnh một tiếng:

- Quang ám nguyên tố niễn luân!

Dương Thạc vung một tay, Quang ám nguyên tố niễn luân trước mặt hắn rít gào lao hướng tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ thân hình khổng lồ.

Dương Thạc lắc người, hai phân thân lao ra khỏi thân thể.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Một hắc hùng khổng lồ hiện ra, hai chân giẫm xuống đất. Trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai vốn chui vào lòng đất bị hắc hùng giẫm đất thấy người run bần bật, hộc ngụm máu.

- Phụt!

- Đây là thứ gì? Công kích của nó xuyên thấu lòng đất. Nguy rồi, đây là người khống chế đại địa, Đại địa cuồng hùng, thần thú vô địch trên mặt đất.

- Ra mau lên!

Trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai không dám ở lại mặt đất nữa, lắc người chui ra.

- Grao!

Không để trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai chạy trốn, phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc gầm lên, truy kích hai cường giả Kim Thử tộc.

- Gru!

Cùng lúc đó, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc vỗ cánh lao lên trời, tấn công tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao.

Tốc độ của phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc nhanh hơn tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao rất nhiều. Chớp mắt tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao đã bị đuổi kịp.

Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao biến sắc mặt nói:

- Tốc độ nhanh quá!

Bọn họ đều là Bán Thần Thú tộc, tuy có thể biến thành thiên Âu nhưng năng lực bay kém hơn Thiên Âu thần thú rất nhiều. Dù là Thiên Âu thần thú thật sự chỉ am hiểu nại lực, tốc độ bay cự ly ngắn không phải là đối thủ của Lôi đình thần ưng.