Vô Tận Thần Công

Chương817: Âm dương nguyên tố niễn luân (2)Lôi đình thần ưng là năng lượng thuộc tính dương, Đại địa cuồng hùng là năng lượng thuộc tính âm.

Phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo, hai loại năng lượng vô cùng cuồng bạo đan vào trước mặt Dương Thạc.

- Năng lượng âm dương, lần này chính là tộc trưởng của Nhân Mã tộc, Mã Phục Long, bí pháp mạnh hơn Quang ám nguyên tố niễn luân!

Dương Thạc quát to:

- Ngao Hoàng Đồ, ngươi hãy nếm uy lực Âm dương nguyên tố niễn luân của ta đi!

Hai tay Dương Thạc đẩy, Âm dương nguyên tố niễn luân nhanh chóng xông hướng thần hồn của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ. Vang tiếng nổ điếc tai, Hư Không nhanh chóng vỡ nát. Lực hút mạnh hơn trước gấp mấy lần bao phủ thần hồn của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, muốn hút thần hồn vào Âm dương nguyên tố niễn luân.

Âm dương nguyên tố niễn luân là bản thăng cấp của Quang ám nguyên tố niễn luân.

Hoặc nên nói Quang ám nguyên tố niễn luân là bản đơn giản của Âm dương nguyên tố niễn luân.

Dương Thạc tu luyện cửu âm cửu dương, cuói cùng khống chế toàn bộ âm dương áo nghĩa. Khi đó Dương Thạc sẽ đạt được bí pháp là Âm dương nguyên tố niễn luân, tiếc rằng hiện tại hắn chỉ là nắm giữ một ít sơ cấp nguyên tố áo nghĩa, chỉ có thể thi triển ra giản Quang ám nguyên tố niễn luân bản đơn giản.

Dù là vậy thì Dương Thạc đã hiểu rõ Âm dương nguyên tố niễn luân.

Vào phút mấu chốt cho phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo.

Phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc một âm một dương sinh ra năng lượng cho Dương Thạc thi triển Âm dương nguyên tố niễn luân.

Dĩ nhiên Âm dương nguyên tố niễn luân này không tính là bí pháp tuyệt chiêu bản cuối cùng, uy lực kém chút. Hơn nữa Dương Thạc rất khó khống chế, ngoài ra thi triển cần phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc hao tổn năng lượng hơi lớn.

Sau khi tự bạo phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc, dù Dương Thạc không mất sức chiến đấu nhưng không đủ, sức chiến đấu sẽ giảm đi. Ít nhất giảm mạnh sự kéo dài sức chiến đấu.

Cho nên Âm dương nguyên tố niễn luân là lá bài tẩy của Dương Thạc.

Dương Thạc sẽ không tùy tiện lấy ra.

Lần này tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ muốn chạy trốn nên Dương Thạc lật con bài mạnh nhất của mình.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Âm dương nguyên tố niễn luân cường đại hơn Quang ám nguyên tố niễn luân gấp mười lần.

Nếu nói Quang ám nguyên tố niễn luân chỉ miễn cưỡng đạt tới đẳng cấp thần vương thì Âm dương nguyên tố niễn luân trực tiếp lên đến bí pháp cấp thần vương trung giai hay thậm chí là cao giai. Tuy thần hồn của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ chạy ra khoảng cách rất xa nhưng vẫn bị hút chặt.

Vù vù vù vù vù!

Thần hồn của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ nhanh chóng bay đi.

- Sao có thể như vậy?

Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ biến sắc mặt nói:

- Lực hút mạnh quá!

Thần hồn của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ hét to:

- Dương Thạc, sao ngươi có thể khống chế bí pháp như vậy? Sao có thể? Không thể nào! Dương Thạc, ngươi không thể giết ta, tuyệt đối không thể! Liên minh Bán Thần Thú tộc ta thề một khi Thuần Nhân tộc nổi lên thì liên minh Bán Thần Thú tộc sẽ đè ép Thuần Nhân tộc. Ngươi dám giết ta thì liên minh Bán Thần Thú tộc sẽ lại tập kết, thật nhiều cao thủ đẳng cấp thất tinh chắc chắn nghiền ngươi thành tro, thành tro!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Trogn chớp mắt thần hồn của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ đã bị hút vào Âm dương nguyên tố niễn luân, bị nghiền thành bột phấn, thần hồn tan biến.

- Trốn!

- Trốn mau!

Dương Thạc giết chết tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, đám tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh liều mạng bỏ chạy.

Đặc biệt là tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai. Bốn cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh lúc trước bị phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc bám giữ không thể bỏ trốn. Bây giờ Dương Thạc cho nổ phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc, bốn cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai không có áp lực lập tức chạy như bay.

Dương Thạc nhướng mày nói: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Còn muốn đi sao?

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Âm dương nguyên tố niễn luân sinh ra lực hút to lớn muốn hút bốn cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai.

Bốn cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai không thể trốn thoát.

- Hãy xem bí pháp thiên phú của ta đây, vô hạn bội tăng!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ lắc người khóa thành hổ kình to lớn. Hổ kình thi triển bí pháp, thân thể không ngừng biến to ra, chỉ trong khoảnh khắc đã biến to gấp mấy chục lần, dài trăm dặm. Nửa người trước tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ rời khỏi đảo nhỏ có huyết trì cao cấp nhập vào nước biển.

Vù vù vù vù vù!

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ khổng lồ trốn nhanh vào trong nước.

- Muốn đi sao? Chết đi!

Dương Thạc liếc tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, hai tay vung, Âm dương nguyên tố niễn luân to lớn trước mặt bỗng bay ra, mạnh mẽ bao phủ gã.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Âm dương nguyên tố niễn luân không có Dương Thạc khống chế nhanh chóng biến to, trong phút chốc đã tới đường kính mấy chục dặm chặt chẽ đè ép thân thể tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ.

Lực hút mạnh mẽ hút thân hình tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ lên.

Thân hình to lớn của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhấc lênw khỏi mặt biển.

Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ không có đường trốn, lớn tiếng gào thét:

- A! A a a! Khốn kiếp, Dương Thạc, ta không cam tâm!

Dương Thạc lạnh lùng nói:

- Ngao Hoàng Đồ đẳng cấp thất tinh cao giai chết dưới tay ta. Kinh Đông Lộ, ngươi kém rất xa, bây giờ chết chắc rồi!

Ngay sau đó, Dương Thạc nhướng mày nói:

- A?

- Âm dương nguyên tố niễn luân này ngày càng to ra.

Dương Thạc biến sắc mặt nói:

- Nguy rồi, ta không thể khống chế Âm dương nguyên tố niễn luân, hiện tại nó càng lúc càng lớn, sắp nổ rồi! Đại Địa Thủ Hộ!