Vô Tận Thần Công

Chương818: Ba cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinhNgười Dương Thạc phát ra năng lượng nâu đất, bảo hộ huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc sau lưng mình. Ngay sau đó, Âm dương nguyên tố niễn luân ở giữa không trung ầm ầm nổ tung, năng lượng cuồng bạo dâng trào xé rách thân hình tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ ở bên dưới. Mỗi một miếng thịt thành bột phấn, hoàn toàn mất đi sự sống. Thần hồn của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ bị xé nát, hoàn toàn hình thần đều diệt.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Âm dương nguyên tố niễn luân chợt nổ tung, năng lượng cuồng bạo diệt tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ sau đó bay tứ tán, lao nhanh hướng đám người Dương Thạc, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai bị lực xung kích khổng lồ làm hộc máu, văng ra ngoài.

Năng lượng trong Âm dương nguyên tố niễn luân chính là năng lượng phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo mà ra.

Phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc đều là phân thân đẳng cấp thất tinh, ít nhất cỡ đẳng cấp thất tinh trung giai.

Âm dương nguyên tố niễn luân tự bạo tương đương với phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc tự bạo.

Bình thường phân thân tự bạo thì cường giả có cùng thực lực bị trúng đòn sẽ trọng thương.

Cường giả thấp một lần trúng chiêu liền chất ngay.

Phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc đều là đẳng cấp thất tinh trung giai, bùng nổ thì âm dương giao hòa, uy lực tăng lên một bậc. Tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trung chiêu là cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh trung giai liền chết bất đắc kỳ tử. Đám tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai đều có tu vi đẳng cấp thất tinh trung giai, tuy không trúng chiêu trực tiếp nhưng bị dính một chút thì cũng trọng thương văng ra ngoài.

Năng lượng tự bạo đánh tới trước mặt Dương Thạc.

- Mạnh quá!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Dương Thạc cảm giác người run lên. Giữa ngực khí huyết cuồn cuộn, không chịu nổi hộc ngụm máu.

Đại Địa Thủ Hộ của Dương Thạc bảo vệ đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đẳng cấp lục tinh trong huyết trì cao cấp sau lưng hắn, bản thân cứng rắn dùng thân hình đối kháng tự bạo.

May mà thực lực bản thân Dương Thạc đạt tới đỉnh đẳng cấp thất tinh, độ mạnh thân thể rất cao, mạnh hơn bốn cao thủ tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai đẳng cấp thất tinh rất nhiều. Dương Thạc bị năng lượng tự bạo trùng kích nhưng không có vấn đề quá lớn.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Ngược lại đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, ba cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp lục tinh trong huyết trì cao cấp được Dương Thạc bảo vệ tuy được Đại Địa Thủ Hộ bảo hộ nhưng khó chịu nổi chấn động, thân thể kêu bùm bùm nổ tung. May mắn đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào có sức chiến đấu đẳng cấp lục tinh, đẳng cấp diễn hóa huyết nhục rất cao cộng với ngâm trong máu Vĩnh Hằng Võ Thánh thượng cổ, dù người nổ nhưng trong phút chốc hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp nhanh chóng ngưng kết, cơ bản không có gì tổn thương.

Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc lại ngưng tụ thân hình nhìn Dương Thạc bên ngoài huyết trì cao cấp, lòng rung động:

- Dương Thạc... Thực lực mạnh quá.

Ban đầu Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc gặp Dương Thạc thì sức chiến đấu của hắn kém hơn gã một chút.

Bây giờ Dương Thạc chẳng những đi vào đẳng cấp thất tinh, còn đạt tới thực lực đỉnh hoặc cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Bảy cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh đám người tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai ở trước mặt Dương Thạc như tên hề, hai người bị hắn giết, trọng thương bốn người, thất bại thảm hại.

Bây giờ Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc chỉ có thể ngước nhìn Dương Thạc.

- Bốn cường giả đẳng cấp thấp tinh kia...

Vù vù vù vù vù!

Chính lúc này, Dương Thạc thấy bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh bị thương.

Dương Thạc lắc người phân ra bốn phân thân đến trước mặt bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

Dương Thạc vung một tay, từng đợt năng lượng trói buộc bảy sắc trói hết bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh.

- Các vị hãy ngoan ngoãn thần phục đi, lập khế ước bí pháp, cùng Thuần Nhân tộc ta kết minh, suốt đời suốt kiếp không phản bội. Ta có thể tha cho các ngươi một mạng, quyền sử dụng huyết trì cao cấp mỗi trăm vạn năm chia cho tộc các ngươi mười danh ngạch. Nếu không thì bốn ngươi chết hết, hai chủng tộc sẽ rớt xuống trung hình chủng tộc, suy sụp ngàn trượng.

Dương Thạc lạnh lùng quát:

- Các ngươi đều là người thông minh, hãy tự tuyển chọn!

Dương Thạc muốn bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh thần phục Thuần Nhân tộc. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Giống như Thiên Ô tộc, kết minh với Thuần Nhân tộc.

Đương nhiên bốn cường giả tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao, trưởng lão của Kim Thử tộc, Kim Khai Lai, tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh khác với Thiên Ô tộc. Thiên Ô tộc thần phục sớm nhân, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân coi như có giúp đỡ Dương Thạc đối phó Đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân nên được lợi ích nhiều nhất. Gần như ngang hàng với Thuần Nhân tộc. Bây giờ Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc kém hơn chút, đãi ngộ thấp hơn nhiều.