Vô Tận Thần Công

Chương820: Dương Thạc có hoàn thành tẩy lễ được không? (2)Vù vù vù vù vù!

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết lắc người lao nhanh hướng một trưởng lão đẳng cấp lục tinh quản sự trong Hổ Kình tộc.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết đến chỗ trưởng lão đẳng cấp lục tinh quản sự trong Hổ Kình tộc hỏi sơ liền biết tình hình của tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ.

- Cái gì? Thiên Ô tộc bản bội liên minh sáu chủng tộc chúng ta, cùng Thuần Nhân tộc độc chiếm huyết trì cao cấp? Kinh Đông Lộ và mấy Lôi đình áo nghĩa chủng tộc khác đi hỏi tội? Không lẽ Kinh Đông Lộ bị cường giả Thuần Nhân tộc, Thiên Ô tộc giết chết?

Mặt đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết xanh mét:

- Khốn kiếp!

- Kinh Đông Lộ thật bất cẩn!

- Cường giả Thuần Nhân tộc kia có thể giết chết đám Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân thì cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh bình thường sao là đối thủ được?

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận dữ.

- Cường giả Thuần Nhân tộc kia chắc đã đi vào cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, một mình ta đi chưa chắc có thể đánh bại hắn. xem tại TruyenFull.vn

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết cẩn thận hơn tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ rất hiều.

Có thể giết tộc trưởng của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Lộ không phải cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh thì là gì? Cho dù không là cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh thì cũng có thủ đoạn cao cường khó lường.

Tóm lại một mình đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết không có phần thắng tuyệt đối.

Dù có phần thắng thì sao? Có thể đánh bại cường giả Thuần Nhân tộc nhưng không thể giết chết thì cũng vô ích. Muốn đi báo thù cần tập hợp lực lượng mạnh nhất một hơi giết chết cường giả Thuần Nhân tộc, đây mới là chân chính báo thù!

- Đi kêu Sa Ngũ, Ngưu Chi Sơn.

Lòng máy động, đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết thầm nhủ.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết lấy ra một khối ngọc giản truyền âm cho tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ:

- Sa Ngũ, ngươi chưa bế quan xong sao? Mau đi ra, liên minh bảy chủng tộc chúng ta sắp tiêu tùng. Thiên Ô tộc phản bội hợp tác với Thuần Nhân tộc, tộc trưởng Hổ Kình tộc ta bị bọn họ giết rồi!

Đám cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh bọn họ có ngọc giản truyền tấn cho nhau.

Giọng tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ phát ra từ ngọc giản:

- Kinh Đông Huyết, ngươi đừng sốt ruột.

- Lúc trước Sa Ngũ ta có ngộ đọa giờ đang tiêu hóa thành quả, không qua năm, sáu ngày thì không xuất quan được. Ngươi đừng quấy rầy ta, chờ sau khi xuất quan rồi nói.

Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ nói:

- Ngươi liên hợp với mấy người Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc trước hỏi rõ tình hình đi.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết nói:

- Vậy ngươi cố gắng xuất quan nhanh lên.

Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ mới ngộ đạo xong, đang tiêu hóa thành quả, dưới loại tình huống này không quấy rầy gã thì tốt hơn. Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết hiểu đạo lý đó.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết nói:

- Ta liên lạc với đám Hải Xà tộc trước.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết liên lạc cùng cường giả Tử Sa tộc.

- A? Cái gì? Mệnh giản của tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ cũng bị phá nát? Quả nhiên là vậy.

Ngay sau đó, đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết phát hiện ba chủng tộc Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Hải Xà tộc không nhận thông tin của gã.

- Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc, mấy tên đẳng cấp thất tinh này không nhận tin nhắn của ta? Khốn kiếp, ba chủng tộc này chắc từ bỏ liên minh bảy chủng tộc rồi!

Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ lên tiếng:

- Kinh Đông Huyết, đã bảo ngươi đừng nóng mà!

Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ nói:

- Lúc trước sáu chủng tộc chúng ta đi Thiên Ô quần đảo ta có biết chút tình huống. Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc dốc hết lực lượng cường giả đẳng cấp thấp tinh bị cường giả của Thuần Nhân tộc hàng phục, áp chế cũng chẳng có gì lạ. Nhưng tộc trưởng của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Sơn đang bế quan đột phá, không đi, ít nhất Thần Ngưu tộc sẽ không dễ dàng bị Thuần Nhân tộc hàng phục. Chờ Ngưu Chi Sơn đi ra rồi nói.

Tộc trưởng của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Sơn bế quan đang đột phá nên tất nhiên là đóng tín hiệu.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết biểu tình nghiêm túc hỏi:

- Ngưu Chi Sơn bế quan đột phá? Hắn là cường giả đỉnh đẳng cấp thất tinh lần này đột phá chắc đi vào hàng cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh.

Tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ lên tiếng:

- Ngưu Chi Sơn bế quan đột phá ngắn thì một, hai ngày, lâu thì mười ngày là có thể xuất quan. Chờ đi, chúng ta cùng nhau đối phó cường giả của Thuần Nhân tộc.

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết nói:

- Cũng được, Sa Ngũ, ngươi tĩnh tâm tiềm tu đi, ta không quấy rầy ngươi!

Đại trưởng lão của Hổ Kình tộc, Kinh Đông Huyết khoanh chân ngồi chờ tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ, tộc trưởng của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Sơn xuất quan.

Thiên Ô quần đảo, trong huyết trì cao cấp.

Thời gian chậm rãi qua đi, mười ngày trôi qua.

- Hấp thu xong rồi!

- Một lần này huyết mạch tẩy lễ đã hoàn thành!

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân cùng ra khỏi huyết trì cao cấp.

Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân rất là vui mừng nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Bí pháp thiên phú của ta cũng biến thành thủy độc! Hơn nữa mạnh hơn thủy độc của Ô Bành Chiến. Nữa, chắc nên gọi là thủy mộc chi độc. Ngộ tính của ta mạnh hơn Ô Bành Chiến, ta sớm hiểu được thủy mộc pháp tắc áo nghĩa, hiện tại bí pháp thiên phú là thủy mộc chi độc cũng rất bình thường.

Hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào vui sướng nói:

- Bí pháp thiên phú của ta tăng mạnh.

- Hình như ngộ tính của ta tăng lên, lĩnh ngộ pháp tắc nguyên tố nhanh rất nhiều.

Tuy Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc không có bí pháp thiên phú nhưng tăng ngộ tính, lĩnh ngộ pháp tắc nhanh hơn thì còn tốt hơn cả bí pháp thiên phú.

Tạm thời Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc tăng tiến hữu hạn nhưng thành tựu tương lai nhờ vào tăng ngộ tính sẽ vượt xa đám người tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào.

- Ủa? Sao Dương Thạc còn chưa đi ra?

Giờ phút này đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mới phát hiện Dương Thạc chưa ra khỏi huyết trì cao cấp.

- Dương Thạc còn đang hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp? Bình thường hấp thu năm ngày là có thể hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, sao Dương Thạc vẫn chưa hoàn thành?

Đám người Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của Thuần Nhân tộc, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân nhìn Dương Thạc vẫn đang ngâm trong huyết trì cao cấp, tiếp tục hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp.