Vô Tận Thần Công

Chương822: Vĩnh Hằng Võ thánh, cấp bậc Hạch NăngLòng Dương Thạc máy động, thân thể nhanh chóng thay đổi, phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc hiện ra.

- Huyết dịch của thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh có trong các phân thân của ta.

Dương Thạc cảm giác trong ba phân thân đều có một chút huyết dịch của thượng cổ Vĩnh Hằng Võ Thánh.

Trong huyết dịch ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ.

Bỗng nhiên.

Ầm ầm ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm ầm ầm!

Người phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc mạnh run rẩy, sau đó mắt chợt lóe.

- Huyết mạch kích phát, hai phân thân của ta vừa đạt được bí pháp thiên phú hoàn toàn mới?

Huyết mạch phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc, phân thân Đại địa cuồng hùng của Dương Thạc bị kích phát, xúc phát bí pháp thiên phú hoàn toàn mới. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Bí pháp thiên phú hoàn toàn mới của Lôi đình thần ưng gọi là Lôi kiếp.

Bí pháp thiên phú trực tiếp xuất hiện trong óc phân thân Dương Thạc, căn bản không cần lĩnh ngộ, cũng không cần quen thuộc, tựa như bản năng bẩm sinh.

Dương Thạc lập tức biết ngay bí pháp thiên phú này có hiệu lực gì.

Bí pháp thiên phú hoàn toàn mới của phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc tên là Lôi kiếp.

Công hiệu cụ thể chính là có thể thôi động cửu thiên kiếp lôi, công kích địch nhân. Uy lực của Lôi kiếp tương đương với đệ cửu đạo Lôi kiếp cường giả thấp hơn mình hai giai độ Lôi kiếp gặp phải.

Ví dụ như tộc trưởng của Kim Thử tộc, Kim Thiên Lai có sức chiến đấu đỉnh đẳng cấp thất tinh.

Vậy phân thân Lôi đình thần ưng của Dương Thạc phát động Lôi kiếp thì uy lực ngang ngửa với một cường giả Hư Không Võ Thánh đẳng cấp thất tinh trung giai, thấp hơn đỉnh đẳng cấp thất tinh hai giai độ kiếp gặp phải uy lực đệ cửu đạo Lôi kiếp. Hơn nữa là thần hồn Lôi kiếp cộng với thân thể Lôi kiếp, uy lực tập hợp hai Lôi kiếp.