Võng Du Đại Tướng Sư

Ngã Tri Ngư Chi Nhạc

Trạng thái:
Đang ra
Tác giả:
Ngã Tri Ngư Chi Nhạc
Thể loại:
Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Khoa Huyễn, Đông Phương,
Thiết Khẩu Trực Đoạn, một chữ đáng giá nghìn vàng.

Trên thực tế nói toạc ra thiên cơ ắt gặp thiên đạo báo ứng, chính thầy tướng thường thường không được chết tử tế.

Thầy tướng truyền nhân Tả Dương ngẫu nhiên tiến vào độ cao hoàn nguyên toàn tức game online.

Lẩn tránh thiên đạo báo ứng, quát tháo toàn bộ trò chơi vòng, thành tựu một đời thông thiên thần tướng!
(6 điểm / 6 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm