Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

hương ly

Trạng thái:
Full
Tác giả:
hương ly
Thể loại:
Hệ Thống, Xuyên Nhanh, Nữ Cường,
[ Kí chủ cô đã về..]

"Thấy rồi còn hỏi Nhiệm vụ vẫn chưa xong mà..]

"Xong cái đầu của mi..làm ơn đi nhiệm vụ của ta là đảm bảo nam chủ tránh khỏi nữ chủ chứ không phải ăn hắn =="

[ Nhưng.. "ăn" hắn sẽ được nhiều điểm tích lũy hơn]

"Mi cút đi đầu thai đi rồi tự ăn.."

[..]kí chủ thật ngu xuẩn.. Rõ ràng nam chủ tươi xanh thế kia mà...hzzz

[Kí chủ cần nghỉ ngơi không hay tiếp tục..]

"Tiếp tục "

[Bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo "Thu Phục Nam Thần Vườn Trường"]
(6 điểm / 70 lượt)

DANH SÁCH CHƯƠNG

Hot trends
Tuần
Tháng
Năm